بخشی از مقررات موسسه

1-رعایت اخلاق اسلامی، اجرای مقررات داخلی موسسه و اجرای بخش نامه های عمومی آموزشی که در طول تحصیل از طرف مسئولین به دانش آموزان ابلاغ میشود.

2-رعایت حجاب اسلامی برای خواهران و لباس مناسب برای برادران  

3-اجتناب از هر گونه بی نظمی و وارد کردن خسارت به عوامل موسسه 4-عدم استفاده از تلفن همراه در کلاس

5-حضور به موقع و بدون تاخیر دانش آموز در کلاس و عدم خروج از کلاس قبل از ساعت مقرر

6-شرکت در آزمون های تعیین سطح برای حضور در کلاس

7-انجام گرفتن ثبت نام قطعی با ارائه ی فیش و یا چک بانکی با توجه به ضروری بودن ثبت اطلاعات در سیستم

8-پس از 2 جلسه غیبت در کلاس و آزمون،غیبت کتبا به دانش آموز ابلاغ و به خانواده ی وی اطلاع داده میشود.

9-هر جلسه غیبت، موجه یا غیر موجه موجب کسر نمره ی پایان ترم دانش آموز در کلاس های زبان خواهد شد.

10-جهت ارتقاء سطح کیفی آموزش ها در صورت غیبت، می بایست در کلاس خصوصی که جهت برطرف شدن کسر آموزش در محل موسسه برگزار می شود، شرکت نموده که هزینه ی آن به صورت جداگانه محاسبه و دریافت خواهد شد.

11-تعویض و تغییر کلاس بعد از ثبت نام به جز موارد اضطراری (به تشخیص موسسه) امکان پذیر نیست.

12-والدین دانش آموز لازم است در ساعات و روزهایی که از سوی موسسه مشخص می شود در محل آموزشگاه با مربی یا مشاور آموزشی فرزند خود ملاقات نموده و پیشرفت وی را را بررسی کنند.

13-در صورتیکه نمره ی دانش آموز در کلاس های زبان در 2 ترم، 70 یا 75 باشد، تکرار ترم دوم الزامی است.

14-لازم است حداقل 50 درصد شهریه در ابتدای دوره به صورت نقدی پرداخت گردد.

15- در صورت انصراف، شهریه ی دریافتی قبل از تشکیل کلاس 20 درصد کسر و مابقی پس از تشکیل کلاس ها به هیچ وجه برگشت داده نخواهد شد.

16-همراه داشتن کارت شناسایی هنگام حضور در موسسه الزامی است.

17- ارائه ی گواهینامه و کارت پایان دوره پس از تسویه حساب مالی صورت خواهد پذیرفت.