آکادمی زبان خوارزمی با سی سال ارائه خدمات آموزشی همواره مورد توجه خاص و عام بوده است و این مخاطبین و زبان آموزان  بوده اند که همواره پشتیبان نام خوارزمی بوده و مبلغ ما بوده اند.

از این پس زمان آن رسیده که برترینها را در هر بخش معرفی نماییم و از این طریق از عزیزانی که با تلاش و کوشش خود سعی در ساختن آتیه روشن دارند را به همگان معرفی نماییم.

انتخاب برترینها با در نظر گرفتن فاکتورهای متعدد و رقابتهای گوناگونی صورت می گیرد که در بخشهای متفاوت ارائه میگردند.