تابستان امسال به چه کلاسی بروید؟

 

با توجه به کاربرد روز افزون فناوری اطلاعات در زندگی روزمره، موسسه بین الملل خوارزمی به منظور ترویج و پرورش سواد کامپیوتری برای همه، دوره های آموزشی ویژه ی تمام سنین از جمله E-KIDS  (ویژه کودکان 7 تا 12 سال، در عصر اطلاعات و ارتباطات طراحی شده است) E-CITIZEN  (لازمه ی زندگی در هزاره سوم ویژه نوجوانان و شهروندانی که می خواهند اینترنت را بیاموزند)، ICDL ( مهارت های هفت گانه ویژه ی کارکنان ادارات و شرکت ها و کلیه افرادی که می خواهند نرم افزارهای اداری را بیاموزند) را برگزار می کند. در بخش تخصصی نیز دوره های تخصصی از جمله طراحی 3DMAX- PHOTO SHOP طراحی وب سایت، امنیت شبکه و ... را برگزار می نماید. متقاضیان بعد از گذراندن این دوره ها و موفقیت در آزمون می توانند گواهی نامه معتبر بین المللی دریافت نمایند.

 

نگاهی به جدول برگزاری کلاس کامپیوتر

دوره

عنوان دوره

شروع کلاس ها

آزمون پایان ترم

تعداد جلسات

 

 

کامپیوتر

 

 

 

ICDL

مقدماتی:یکشنبه 97/4/10

سه شنبه 97/4/26

16

پیشرفته:یکشنبه97/4/31

یکشنبه 97/5/28

25

فتوشاپ

مقدماتی:شنبه 97/4/9

دوشنبه 97/5/10

10

پیشرفته:چهارشنبه 97/5/3

یکشنبه 97/5/28

10

3D MAX

مقدماتی:شنبه 97/4/9

دوشنبه 97/5/10

10

پیشرفته:چهارشنبه 97/5/3

یکشنبه 97/5/28

10

E-CITIZEN

(ویژه 10 تا 13 سال)

زوج:شنبه 97/4/9

زوج:شنبه 97/5/13

15

فرد:یکشنبه 97/4/10

فرد: پنجشنبه97/5/7

E-KIDS

(ویژه 7 تا 9 سال)

زوج:شنبه 97/4/9

زوج: شنبه97/5/6

12

فرد:یکشنبه 97/4/10

فرد:یکشنبه97/5/7

 

 

 تاریخ و زمان:1397/2/22 56:16:12