سخنرانی های برتر Ted: چرا تصمیم گرفتن سخت است؟

 

به انتخاب سختی که درآینده نزدیک با آن روبرو هستید، فکر کنید. این انتخاب می تواند بین دو شغل باشد، یا محل زندگیتان  و یا هر انتخاب دیگری. امکان این وجود دارد که انتخاب سختی که راجع به آن فکر می کنید، یک چیز بزرگ و مهم باشد. چیزی که برای شما ارزش دارد، به نظر می رسد انتخاب های سخت موقعیت های استرس زا ایجاد کنند. فهمیدن انتخاب های سخت، نیروی پنهان هر کدام از ما را آشکار می کند.

 

آن چیزی که یک انتخاب را سخت میکند، روشی است که آن را با انتخاب های دیگری که وجود دارد مربوط  می کند.

 

وقتی با انتخاب‌های سخت روبه‌رو می‌شویم، نباید سرمان را به دیوار بکوبیم و تلاش کنیم که بفهمیم کدام انتخاب بهتر است؛ نکته اینجاست که هیچ بهترین انتخابی وجود ندارد. به‌ جای اینکه در بیرون به دنبال دلایل بگردیم، باید به خودمان رجوع کنیم. مثلا از خودمان بپرسیم: «من قرار است چه کسی باشم؟» در انتخاب های آسان یک انتخاب از دیگری بهتر است. همچنین نباید فکر کنیم که همه انتخاب های سخت بزرگ هستند. 

درک اینکه انتخاب های کوچک هم می توانند سخت باشند؛ مهم است. اگر کمی تأمل کنید به این نتیجه می رسید که با داشتن اطلاعات کامل، باز هم انتخاب کردن سخت است. انتخاب های سخت، سخت هستن نه به خاطر ما یا جهل ما؛ آنها سختن چون اصلا بهترین گزینه وجود ندارد. با این حال همه انتخاب ها به اندازه یکسانی خوب هستند.

 

 اگر انتخاب ها به اندازه یکسانی خوب باشند می توانید بین آنها سکه بیاندازید.

 

انتخاب ها مثل هم هستند؛ در این صورت شما با شک دست به انتخاب می زنید. انتخاب ها در یکبازه زمانی که در عین حال از نظر نوع ارزش بسیار متفاوت اند، باعث سخت شدن در تصمیم گیری می شوند. برای همین انتخاب کردن کار سختی است. فهم انتخاب های سخت به این شیوه یک چیزی را در موردمان آشکار می کند که آن را نمی دانستیم.

 

هر کدام از ما انسان ها، نیرویی داریم که برای هر انتخابی دلیل تراشی می کنیم.

 

نتیجه گیری:

دنیایی را در نظر بگیرین که هر انتخابی که با آن روبرو می شوید انتخابی آسان باشد. یعنی همیشه یک بهترین انتخاب وجود دارد. پس باید انتخابش کنید. چون بخشی از منطقی بودن این است که به جای کار بدتر، کار بهتر را انجام بدهید. یعنی انتخاب آن چیزی است که بیشترین دلیل را برای انتخابش داریم. در چنین دنیایی که پر از انتخاب های ساده می باشد، ما برده ی دلایل می شویم.

 

انتخاب های سخت باعث قوی شدن در برابر فکر کردن به دلایل انتخاب های ما می شود.

 

 ted.com

 تاریخ و زمان:1397/4/29 28:19:16