نگاهی به رویدادهای اخیر موسسه خوارزمی

 

روزهای گذشته رویدادهای مختلفی در موسسه بین الملل خوارزمی رخ داد. با برگزاری رویداد همایش ریاضی و جمع بندی شیمی که با تلاش دپارتمان کنکور و تقویتی خوارزمی برگزار گردید، خوارزمی میزبان دانش آموزان بیرجند، سربیشه و نهبندان بود. در طول این همایش ها، دانش آموزان به مدت 2 روز برای همایش ریاضی و 1 روز برای همایش شیمی در محل برگزاری این همایش ها حضور داشتند.

گزارش تصویری:

 

 

در اینجا می توان به برگزاری کارگاه تخصصی زبان ویژه دانش آموزان کنکوری نیز اشاره کرد.

 

 

اینطور که از گزارش ها پیداست؛ قرار است از 11 تیرماه 97 کلاس های تقویتی و تست زنی ویژه کنکور 98 و همچنین کلاس ها و جلسات مشاوره با اساتید مجرب تهران و بیرجند برگزار شود.

 

 تاریخ و زمان:1397/4/7 9:2:19