بسته و کتاب های چرتکه

بسته آموزشی نابغه‌ها چرتکه

بسته آموزشی نابغه‌ها

طرح نابغه‌ها (آموزش محاسبات ذهنی با چرتکه) باعث پرورش و توسعه همه جانبه مغز کودکان می گردد.

در این آموزش کودکان ۵ تا ۱۲ سال یاد می گیرند که در مدت ۳ سال محاسبات چهارعمل اصلی و اعداد اعشاری، منفی و جذر را به صورت ذهنی انجام دهند.