Kharazmi International Institute

درباره ما

موسسه بین الملل خوارزمی

موسسه بین الملل خوارزمی به عنوان آموزشگاه زبان و علمی آزاد خراسان جنوبی درسال ۱۳۶۷با هدف ارتقاء سطوح مهارت داوطلبان جهت فراگیری زبان انگلیسی و دوره های کنکور شروع به فعالیت نمود. این موسسه در بدو آغاز به کار، عمده تمرکزش روی رفع کاستی های آموزشی فراگیران با استفاده از پتانسیل موجود در شهر بود. در همین راستا، با فعالیت ها و تلاشهای شبانه روزی این موسسه سریعا رشد کرده و علاوه بر رفع نیازهای موجود موارد جدید را شناسایی و اقدام به برنامه ریزی جهت پاسخگویی به این نیازها نمود.

تاسیس آموزشگاه علمی و آموزشگاه زبان خوارزمی

۱۳۶۷

افتتاح فروشگاه و نمایشگاه دائمی کتاب خوارزمی

۱۳۷۲

کسب پروانه و راه اندازی خدمات چاپ و نشر رزقی

۱۳۷۳

برگزاری آزمون ICDL کارکنان دولت در سطح استان

۱۳۸۸