افتخارات موسسه بین الملل خوارزمی

 • کسب رتبه برتر ناشر برگزیده شهرستان بیرجند سال ۷۷
 • برگزیده جشنواره کارآفرینان برتر سومین جشنواره استان سال ۸۶
 • برگزیده همایش گاج ویژه تجلیل از کتابفروشان نمونه سراسر کشور
 • کسب عنوان مدیر برتر در جشنواره نشان عالی رهبری و مدیریت سال ۹۲
 • عضو و دبیر هیاًت امناء کانون کارآفرینان برتر استان سال ۹۲
 • اخذ مدرک کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه صنعتی شریف
 • مدیر و موًسس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای کارآفرین سال ۹۲
 • ارائه مقالات در کنفرانس های ارومیه سال ۹۲ و آنکارا سال ۹۳
 • برگزیده همایش توسعه حرکت ملی بهره وری خرداد ۹۳
 • برگزیده کنگره تجلیل از اسطوره های مدیریت ایران آبان ۹۵
 • برگزیده اجلاس بین المللی مدیریت چابکسازی بنگاههای اقتصادی دی ۹۵
 • کارآفرین برتر کشوری در کنگره ملی کارآفرینی و توسعه و کسب و کار
 • برگزیده همایش مجمع جهانی مدیریت تیرماه ۹۶
 • برگزیده اجلاس جایزه نوبل مدیریت تیرماه ۹۶
 • برگزیده طرح برتر کنفرانس بازاریابی و برندینگ مراسم آموزشی سال ۹۶
 • برگزیده اجلاس یکصد مدیر برتر و ارزش آفرین اسفندماه ۹۵
 • برگزیده جشنواره تقدیر از یکصد برند ملی تیرماه ۹۶
 • برگزیده همایش Global Conference of Modern Management Sep.2016
 • برگزیده کنگره تجلیل از یکصد مدیر شایسته تیرماه ۹۵
 • اخذ نمایندگی TTC تربیت مربی زبان انگلیسی از موسسه بین المللی LONGMAN