آزمون تعیین سطح

این آزمون از دو بخش ( Vocabulary and Grammar, Reading ) و ۸۰ پرسش انگلیسی تشکیل گردیده و شما می بایست به سوالات آزمون در مدت ۸۰ دقیقه پاسخ دهید.
کمتر از ۲۴ ساعت پس از آزمون، سطح قبول شده به شما پیامک خواهد شد( و یا تماس گرفته خواهد شد) پس از آن می توانید در سطح مشخص شده ثبت نام آنلاین خود را انجام دهید.