برای اطلاع از تخفیفات ویژه ی ارگانها و سازمانها با موسسه تماس بگیرید. ۰۵۶۳۲۲۲۲۲۲۱

زبان آموز گرامی

اگر متقاضی جدید برای شرکت در کلاس های زبان خوارزمی هستید و یا کلاس های  ترم گذشته (ترم پاییز) را نگذرانده اید، حتما باید قبل از ثبت نام در آزمون تعیین سطح شرکت کنید.