آموزش چرتکه در بیرجند

خانه هوش و خلاقیت خوارزمی

جلسه اولیا و مربیان خانه هوش و خلاقیت

اولین جلسه اولیا و مربیان خانه هوش و خلاقیت در سال تحصیلی جدید، روز پنجشنبه مورخ 21 مهرماه برگزار گردید. در این جلسه روند آموزشی این مجموعه براساس هوش های هشت گانه گاردنر و قوانین و مقررات خانه هوش و خلاقیت به طور کامل برای والدین توضیح داده شد. ... ادامه مطلب