ماندن در وضعیت آخر از تامس هریس

کافه کتاب خوارزمی و نقد کتاب تحلیل رفتار متقابل

هشتمین جلسه کافه کتاب خوارزمی با موضوع تحلیل رفتار متقابل

وقتی با نظریه "تحلیل رفتار متقابل" آشنا شدم و کتاب "بازی‌ها" از اریک برن را خواندم از این نظریه در تحلیل روابط اجتماعی و درک بهتر رفتار طرف مقابلم بهره بردم. بدین صورت که مشخص شود هر کدام از طرفین رابطه در چه نقشی هستند. ... ادامه مطلب