نقد کتاب انسان در جست و جوی معنا

بیست و سومین جلسه کافه کتاب خوارزمی، بحث و بررسی کتاب “انسان درجستجوی معنا”

کتاب "انسان در جستجوی معنا" کتاب پر حجمی نیست اما بسیار پرمحتوا و مهم است کتاب دو بخش دارد بخش اول به زندگی دکتر فرانکل در اردوگاه های نازی، و بخش دوم به روش درمانی دکتر فرانکل که پایه گذار معنادرمانی است اشاره دارد. ... ادامه مطلب