سفارش ترجمه تخصصی آنلاین

برآورد هزینه و زمان تحویل ترجمه، سریع و رایگان

home-banner
FREE
پایه

BASIC PLAN

۵۰ GB Disk Space
۱۰ Databases List
Free Domain Registration
۱ Hosting Space
FREE Ad Coupons
Account Control Panel
FREE 24/7 Support

$۹.۹۹
نقره ای

PRO PLAN

۵۰ GB Disk Space
۱۰ Databases List
Free Domain Registration
۱ Hosting Space
FREE Ad Coupons
Account Control Panel
FREE 24/7 Support

$۱۹.۹۹
ظلایی

ULTIMATE PRO

۵۰ GB Disk Space
۱۰ Databases List
Free Domain Registration
۱ Hosting Space
FREE Ad Coupons
Account Control Panel
FREE 24/7 Support

چگونه سفارش دهیم:
قیمت هاچگونه محاسبه می گردد؟
پرداخت به چه روش هایی انجام می شود؟
چه مدت طول می کشد تا سفارش شروع به انجام گردد؟