Kharazmi International Institute

About US

موسسه بین الملل خوارزمی

موسسه بین الملل خوارزمی به عنوان آموزشگاه زبان و علمی آزاد خراسان جنوبی درسال ۱۳۶۷با هدف ارتقاء سطوح مهارت داوطلبان جهت فراگیری زبان انگلیسی و دوره های کنکور شروع به فعالیت نمود. این موسسه در بدو آغاز به کار ، عمده تمرکزش روی رفع کاستی های آموزشی فراگیران با استفاده از پتانسیل موجود در شهر بود. در همین راستا، با فعالیت ها و تلاشهای شبانه روزی این موسسه سریعا رشد کرده و علاوه بر رفع نیازهای موجود موارد جدید را شناسایی و اقدام به برنامه ریزی جهت پاسخگویی به این نیازها نمود.

تاسیس آموزشگاه علمی و آموزشگاه زبان خوارزمی

۱۳۶۷

افتتاح فروشگاه و نمایشگاه دائمی کتاب خوارزمی

۱۳۷۲

کسب پروانه و راه اندازی خدمات چاپ و نشر رزقی

۱۳۷۳

برگزاری آزمون ICDL کارکنان دولت در سطح استان

۱۳۸۸