تنها نماینده رسمی چرتکه کودکان هوشمند

عضو انجمن بین المللی پاما ( PAMA GLOBAL یک سازمان غیر انتفاعی است که در سال ۱۹۹۹ تاسیس شد اعضای آن به طور پیوسته با توسعه مطلوب کار می کنندPAMA GLOBAL به عنوان مهمترین سازمان برای تعلیم و تربیت محاسبات ذهنی تبدیل شده است. در ضمن، تمام شرکتهای عضو رشد و شکوفایی دارند. هدف آن ارتقاء تحصیلات ریاضی و حسابرسی ذهنی است. کودکان یاد می گیرند و حساب های ذهنی می توانند تمرکز و یادگیری اثربخش را افزایش دهند.)

چرتکه چیست؟

یک ابزار محاسباتی ساده و قدیمی که برای محاسبه ۴ عمل اصلی از آن استفاده می شود. چرتکه را قدیمی ترین کامپیوتر جهان با قدمتی بیشتر از ۲۰۰۰ سال می گویند.

اهداف کلاس چرتکه :

افزایش تمرکز و اعتماد به نفس کودکان و استقاده هر چه بیشتر از قابلیت های ذهنی
محاسبات ذهنی تنها به عنوان ابزاری برای کمک به بهبود نمرات ریاضی کودکان نیست، بلکه با پرورش ذهن آنها به صورت جدی کمک میکند تا:
خوب گوش کنند و مطالب را درک کنند.
خوب تصور و تصویر سازی کنند.
جزئیات را بتوانند حفظ کنند.
کار را با سرعت و دقت انجام دهنند.
بر روی یک کار تمرکز کنند.
اطلات را پردازش کنند و از همه مهم تر با مشکلات مقابله کنند.

روند آموزشی کلاس چرتکه :

در این دوره آموزشی کودکان با استفاده از چرتکه در قالب کلاس و تمرینات در خانه می توانند اعمال جمع و تفریق و ضرب و تقسیم را در سه مرحله انجام بدهند .
در ابتدای دوره توسط چرتکه محاسبات انجام می شود و در مرحله بعد محاسبات بدون چرتکه و با استفاده از تصویر سازی چرتکه انجام می شود.

برنامه ی آموزشی:

این دوره توسط ۳ تکنیک اصلی به کودکان ۵ تا ۱۲ سال آموزش داده میشود:
تکنیک شنیداری
تکنیک دیداری
تکنیک تصویر سازی

برنامه ی اجرایی:

طول دوره: ۳۶ ماه در قالب ۱۸ ترم دو ماهه
زمان آموزشی: ۹۰ دقیقه ی آموزشی در هفته
زمان تمرین و تکرار: هر روز به مدت ۳۰ دقیقه توسط والدین درخانه
مزایای جانبی: آموزش تند نویسی اعداد به صورت غیر مستقیم
ارزشیابی پایان ترم: پس از پایان هرترم ارزشیابی آن به دانش آموزان اعطا میگردد.
اعطای گواهینامه ی پایان دوره
معرفی دانش آموزان به مسابقات کشوری وجهانی

certification-abacus-kla

چارت آموزشی

کلاس‌های چرتکه در یک نگاه