ثبت‌نام دوره‌های آموزش ICDL

منطبق با سرفصل‌های آموزشی بنیاد ICDL
با اعطای گواهینامه معتبر بنیاد ICDL
برگزاری آزمون پایان هر ماه به صورت منظم [ثبت‌نام در آزمون]