درس بیست و یکم: روش های مرتب کردن متن های موصولی (ways of organizing texts)

درس بیست و یکم کتاب Grammar For IELTS

  1. فاعل (the subject)

با توجه به نوع متن ، می توانیم از انواع کلمات به عنوان فاعل استفاده کنیم.

  • در مطالب غیر رسمی فاعل ها اغلب اوقات ضمایر شخصی مثل you، I و we هستند:

First I need to ask about your household. Do you live alone?

No, I live with my family.

  • در متون رسمی فاعل ها اغلب اسم یا عبارات اسمی هستند که سبب می شوند بیشتر به صورت حقیقی جلوه نماید تا شخصی.

Most people tend to go to the same store on the same day of the week each time.

استفاده از it به عنوان فاعل

برای ضمایری که در مرجع آن ها هیچ اسمی نیست، اغلب از اصطلاحاتی که با it شروع می شوند استفاده می شود مثلا:

It is important

It is useful

It appears

It is clear

It is possible

It is likely

It is difficult to swim in a rough sea.

استفاده از it در ابتدای جملات وصفی یا عبارت مصدری نسبتا متداول است.

It is easy to write English.

  1. حذف به قرینه (Ellipsis: leaving words out)

برای جلوگیری از تکرار فاعل می توان از آن صرف نظر کرد. همچنین کلمات تکراری دیگری چون افعال کمکی و یا افعال دیگر را هم می توان حذف نمود.

The students were researching and (they were) planning their seminar presentations.

دانشجویان در حال تحقیق ( بودند و آن ها در حال ) برنامه ریزی برای سخنرانی سمینار بودند.

  1. سازمان دهی اطلاعات در یک متن ( organizing information in a text)

در مکاتبات رسمی جمله ها و جمله واره ها اغلب با اطلاعاتی که قبلا ذکر شده اند شروع می شوند. معمولا اطلاعات جدید در انتهای جمله قرار داده می شود. برای بسط مطالب در متن به یک روش منطقی و سازمان یافته، می توان اطلاعات ذکررشده در انتهای یک جمله را در آغاز جمله لعد به کار ببریم. لین روش به الگوی زیگزاگ معروف است که در مکاتبات آکادمیک رایج است و در آن ها ایده های جدید ارائه و سپس درباره آن ها توضیح بیشتری داده می شود.

People appear to do their shopping on a weekly basis at large supermarkets. (اطلاعات جدید)

These supermarkets(اطلاعاتی که قبلا ذکر شده) , seem to have largely replaced the smaller, individual shops. (اطلاعات جدید)

به نظر می رسد مردم خرید خود را به صورت هفتگی از سوپرمارکت های بزرگ انجام می دهند.

به نظر می رسد این سوپرمارکت ها تا حد زیادی جایگزین مغازه های کوچکتر  شده اند.

( اطلاعات جدید ذکر شده در جمله اول برای جمله دوم شناخته شده است.)

  1. اضافه کردن تاکید یا تضاد در یک متن (adding emphasis or contrast in a text

می توان از it-clause و یا what-clause برای تاکید یا برجسته کردن اطلاعاتی که بلافاصله ذکر خواهد شد استفاده کنیم:

جمله واره it

It is still the woman who do most of the shopping.

هنوز خانم ها هستند که بیشتر خریدها را انجام میدهند.

جمله واره what

What I like is being able to see the products.

چیزی که من دوست دارم این است که بتوانم محصولات را ببینم.

  1. . تکرار عقاید در یک متن (repeating ideas in a text)

یا استفاده از کلمات ربطی می توان نظرات و عقاید مختلف را به هم ربط داد. این کلمات ربطی می توانند موارد زیر باشند:

  • ضمایر

Most people tend to go to the same store on the same day of the week each time, and they spend between £۱۰۰ and £۲۰۰ a week on their household shopping. (they = most people)

اکثر مردم تمایل دارند هر بار در همان روز هفته به یک فروشگاه بروند و بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ پوند در هفته برای خرید خانه خود هزینه می کنند.

  • کلمات هم معنی یا متشابه:

These supermarkets seem to have largely replaced the smaller, individual shops. Most people tend to go to the same store on the same day of the week each time. (supermarket= store)

به نظر می رسد این سوپرمارکت ها تا حد زیادی جایگزین مغازه های کوچکتر شده اند. اکثر مردم تمایل دارند هر بار در همان روز هفته به یک فروشگاه مشخص بروند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *