دوستدار محیط زیست

خوارزمی سبز

پویش خوارزمی سبز

در روز زمین پاک با طرح خوارزمی سبز همراه ما باشید روز جهانی زمین پاک یکی از رویدادهای مهم جهانی است که هر ساله دوم اردیبهشت ماه در ایران با هدف ارتقا آگاهی و آموزش در مورد مسائل زیست محیطی و ترویج فرهنگ حفاظت و قدردانی از کره زمین برگزار می شود. هم اندیشی در خصوص حل بحران تغییرات آب و هوایی، صرفه جویی در مصرف آب، پایان بخشیدن به آلودگی های زیست محیطی، حفاظت از گونه های در معرض انقراض و آموزش به کودکان و نوجوانان برای تلاش در حفاظت از سیاره آبی و دوستی با محیط زیست از دیگر فعالیت های انجام شده در این روز محسوب می شوند. ... ادامه مطلب