موسسه خوارزمی

جلسه 34 کافه کتاب خوارزمی

سی و چهارمین جلسه کافه کتاب خوارزمی – بررسی کتاب فراتر از نظم (قسمت دوم)

تغییر کردن و تبدیل شدن به فردی جدید بهتر از درجا زدن و رشد نکردن است. در هر شرایطی، انتخاب ناامیدی و بدبینی انتخاب بدی است. پس اگر با نهایت توان خود روی یک هدف کار کنید تغییر خواهید کرد. ... ادامه مطلب

بیست و سومین جلسه کافه کتاب خوارزمی، بحث و بررسی کتاب “انسان درجستجوی معنا”

کتاب "انسان در جستجوی معنا" کتاب پر حجمی نیست اما بسیار پرمحتوا و مهم است کتاب دو بخش دارد بخش اول به زندگی دکتر فرانکل در اردوگاه های نازی، و بخش دوم به روش درمانی دکتر فرانکل که پایه گذار معنادرمانی است اشاره دارد. ... ادامه مطلب
خلق مدل کسب و کار

نقد وبررسی، دو کتاب “خلق مدل کسب و کار” و “از خوب به عالی” در هفدهمین جلسه کافه کتاب خوارزمی

کتاب خلق مدل کسب و کار یکی از کتاب های کاربردی است، نویسنده سعی می کند از طریق ترسیم 9 بلوک اصلی، ساختاریک کسب و کار را به نمایش بگذارد. ... ادامه مطلب

بحث و بررسی کتاب “ورونیکا تصمیم می گیرد بمیرد” در پانزدهمین جلسه کافه کتاب خوارزمی

ورونیکا گفت وقتی قرص ها رو خوردم قصد داشتم کسی را بکشم که ازش بدم می آمد نمی دانستم که توی وجودم ورونیکاهای دیگری هم زندگی می کنند که می توانم عاشق شان باشم. ... ادامه مطلب