کتاب مردمرد

نقد کتاب مرد مرد

نهمین جلسه کافه کتاب خوارزمی و نقد کتاب “مردِمرد”

نکته کلیدی این است که برای رسیدن به خودشناسی باید بر ترس خود غلبه کرده و برای پیدا کردن گوهر درونی باید به کنار برکه و قفس برویم چون هیچکس برای ما آب برکه را خالی نمی کند باید با پشتکار و تلاش به خواسته‌های خودمان برسیم. ... ادامه مطلب