درس دوازدهم: عبارت اسمی (The noun phrase)

درس دوازدهم کتاب Grammar For IELTS

عبارت اسمی (The noun phrase)

عبارت اسمی چی هست؟ گروهی از کلماته که اسم جزو اصلی اون هستش. اطلاعات درباره اسم میتونه قبل یا بعد از اسم بیاد.

اطلاعاتی که قبل از اسم میاد عبارتند از:

  • وابسته پیشرو که در درس ۸ در موردش صحبت کردیم.
این ساختمان زشت

This ugly building.

  • صفات و قیدها
کشور غنی

A rich country

درس دوازدهم کتاب Grammar For IELTS

اطلاعاتی که بعد از اسم میاد مثل:

عبارت حرف اضافه + اسم (حروف اضافه رایج که در این عبارات استفاده می شود: to/ on/ for/ in/ of/ with) :

فراوانی مخلوقات

An abundance of creatures

مکان های احتمالی با زباله های زیر آب رفته

Possible sites with submerged  rubbish

 

  • Of رایج ترین حرف اضافه مورد استفاده در عبارت اسمی حرف اضافه است. Of بعد از اسم های کمیت یا ظرف (nouns of quantity or containers) به کار می رود.

The number of fish

A bottle of water

A packet of biscuits

  • از of برای نشان دادن مالکیت یا دارایی هم استفاده می شود.
ویرانه های گذشتهThe rubble of the past
  • اغلب از in/ on /at برای صحبت کردن درباره موقعیت فیزیکی استفاده می شود:
این زباله در پایین بندر قرار دارد

This rubbish lying at the bottom of the harbour

  • جمله واره اسم مفعول (past participle clauses) که در درس ۲۰ کتاب در موردش صحبت خواهیم کرد.
همه زباله های موجود در بندر

All of the rubbish contained in the harbor (rubbish which is contained in the harbor)

  • جمله واره – ing (present participle clauses)
زباله های قرار گرفته در ته بندر

The rubbish lying at the bottom of the harbour

Time to go

The palace to visit

  • اسم هایی که با مصدر to به کار میروند، همان مفعول فعل را دارند.
تصمیم برای گسترش دادنA decision to expand (decide to)
برنامه برای ساختن یک بیمارستان جدیدOur plan to build a new hospital (plan to)
برای دیدن ویدئوها فیلترشکن خود را روشن کنید.

We hope the lesson will be useful to you ♥

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *