کافه کتاب خوارزمی

جلسه 34 کافه کتاب خوارزمی

سی و چهارمین جلسه کافه کتاب خوارزمی – بررسی کتاب فراتر از نظم (قسمت دوم)

تغییر کردن و تبدیل شدن به فردی جدید بهتر از درجا زدن و رشد نکردن است. در هر شرایطی، انتخاب ناامیدی و بدبینی انتخاب بدی است. پس اگر با نهایت توان خود روی یک هدف کار کنید تغییر خواهید کرد. ... ادامه مطلب

بیست و سومین جلسه کافه کتاب خوارزمی، بحث و بررسی کتاب “انسان درجستجوی معنا”

کتاب "انسان در جستجوی معنا" کتاب پر حجمی نیست اما بسیار پرمحتوا و مهم است کتاب دو بخش دارد بخش اول به زندگی دکتر فرانکل در اردوگاه های نازی، و بخش دوم به روش درمانی دکتر فرانکل که پایه گذار معنادرمانی است اشاره دارد. ... ادامه مطلب