درس دهم: صفات و قیدها (Adjectives and Adverbs)

درس دهم کتاب Grammar For IELTS

۱.صفات (Adjectives)

صفات چگونه استفاده می شوند؟ (How adjectives are used)

 • قبل از اسم
آنجا مکان‌های تاریخی زیادی وجود دارد.

There are so many historical buildings.

 • بعد از این افعال:feel, taste, look, appear, seem, get, become, be.
مساجد به ویژه خیلی زیبا هستند.

The mosques in particular are very beautiful.

 • بعد از مفعول + keep/ make/ find :
اگر می خواهی سفرت را لذت بخش و مفید کنی روی تحقیقت سخت کار کن

Work hard on your research if you want to make your trip enjoyable and rewarding.

من حشرات را کمی ترسناک یافتم

I found the insects rather frightening.

ترتیب قرار گرفتن صفات (The order of adjectives)

 • هنگام قرار دادن صفات با هم، معمولا اول صفاتی که بیانگر عقیده و نظر هستند قبل از صفاتی که جنس یا نوع اسم را بیان می کنند، قرار می گیرند:
یک فرش زیبای ترکی

A beautiful Turkish carpet.

 • برای اضافه کردن اطلاعات درباره نوع اسم از اسامی دیگری به عنوان صفت استفاده میکنیم:
موزه منسوجات گوجاراتی

The Gujarati Textile Museum

 • زمانیکه که بخواهیم بیشتر از یک صفت برای توصیف ویژگی یا نوع به کار ببریم، از ترتیب زیر پیروی می کنیم:

Quantity or number(شمارش یا کمیت) → Quality or opinion(کیفیت) → Size(اندازه) → Temperature(حرارت)Age(سن) → Shape(شکل) → Color(رنگ) → Proper adjective (often nationality, other place of origin, or material)(ملیت) → Type(نوع)

قلاب دوزی ابریشم هندیIndian silk embroidery
روستاهای کوچک کوهستانیSmall mountain villages
من عاشق آن ماشین بزرگ عتیقه ی سبز قدیمی هستم که همیشه اخر خیابان پارک شده استI love that really big old green antique car that always parked at the end of the street
 • هرگاه بعد از فعل یا اسم بیش از دو صفت باشد، قبل از دوتای آخری از and استفاده می شود.
مردم نسبت به بازدیدکنندگان بسیار مهمان‌نواز و صمیمی بودند.

The people are very welcoming and friendly towards visitors.

درس دهم کتاب Grammar For IELTS

صفاتی که به –ed و –ing ختم می شوند ( Adjectives ending in –ed and –ing)

 • با اضافه کردن ed و یا ing به برخی از کلمات و افعال انگلیسی، می توان از آن ها صفت ساخت. صفتی که با ed ختم شود، نشان دهنده احساسی است که به یک شخص دست داده است.
من شیفته دیدن یک سری طرح های فوق العاده شدم.

I was fascinated to see the extraordinary range of patterns.

من یک فیلم دیدم و خیلی کسل شده بودم.

I watched a movie and I was bored.

 • صفتی که با ing ختم شده باشد، ویژگی های یک شخص و یا یک چیز را نشان می دهد که معمولا این ویژگی، یک ویژگی دائمی است.
این یک شهر کاملا شگفت انگیز برای بازدید است.

It’s an absolutely amazing city to visit.

فیلم خیلی کسل کننده بود.

The movie was so boring.

۲.قیدها (Adverbs)

قید (adverb) می تواند برای فعل، صفت و قیدهای دیگر بکار برود. آنها می توانند اطلاعات بیشتری به ما بدهند و یا شدت چیزی را مشخص کنند. قید ها در مورد چگونگی (حالت)، کجا (مکان)، چه زمانی (زمان)، چند وقت یکبار (تکرار)، یا چه قدر (شدت)، صحبت می کنند.

قیدها در زبان انگلیسی

چگونگی استفاده از قیدها (How adverbs are used)

 • قید حالت: اغلب با اضافه کردن –ly به بعضی از صفات، قید حالت ساخته می شود.
بچه‌ها دارند با خوشحالی بازی می‌کنند.

The children are playing happily.

 • قید مکان: قید مکان به جایی که چیزی در آن اتفاق می افتد اشاره می کند. آنها سوال کجا؟ را پاسخ می دهند.
اولین بار بود که آنجا بودم.

It was the first time I had been there.

سعی کنید نزدیک بخش قدیمی شهر بمانید.

Try to stay near the old part of the city.

 • قید زمان: قیدهای زمان مانند، today, tomorrow, now, since 2003, for three minutes و غیره، در اول یا آخر جمله می آیند.
سالل گذشته سفر بسیار به یادماندنی داشتم.

I had a very memorable trip last year. ( last year I had a very memorable trip.)

 • قید تکرار: این قیدها قبل از فعل اصلی و بعد از فعل کمکی می آیند.
من اغلب به خاطر کارم سفر می‌کنم.

I often travel for my job.

همیشه از دیدن آنجا لذت برده‌ام.

I have always enjoyed my visits there.

 • شدت: در زبان انگلیسی به آن دسته از قیدهایی که به تنهایی به کار نمی‌روند و برای تشدید کردن صفات به کار می‌روند تشدیدکننده یا intensifier می‌گویند، مثل really و very و این قیدها در فارسی معنای “خیلی”، “بسیار” و “به شدت” می‌دهند.
نمونه های کاملاً خیره کننده ای از ابریشم دوزی هندی وجود دارد.

There are some absolutely stunning examples of Indian silk embroidery.

قید ها در انگلیسی

درس دهم کتاب Grammar For IELTS

ترتیب قرار گرفتن قیدها

subject + adverb of frequency + verb + objects + adverb of manner + adverb of place + adverb of time

من تو را بیرون ایستگاه در ساعت شش می‌بینم.

I’ll meet you outside the station at six o’clock.

قیدهای بی قاعده

 • بعضی از قیدها مانند hard هم صفت و هم قید است. اما hardly قید است و به معنی خیلی کم می باشد. Hardly قید منفی ساز است و دارای معنی متضاد hard می باشد:
روی تحقیقت سخت کارکن.

Work hard on your research. (adverb)

این تمرین سختی است.

This is a hard exercise. (adjective)

او وقت نداشت که سلام کند.

He hardly had time to say hello.( he had very little time to say hello)

 • Good صفت و well قید است:
او با انگلیسی خیلی خوبی صحبت کرد.

He spoke very good English.( describes English)

او انگلیسی را خیلی خوب صحبت کرد.

He spoke English very well. ( describes how he spoke)

 • بااین وجود ، هنگام صحبت کردن درباره سلامتی، well صفت است.
او حالش خوب نیست-سرما خورده است.

She is not well– she’s got a cold.

نکته گرامری ویژه درباره صفات

 • برای کامل شدن معنی، بعد از برخی از صفات مصدر با to اضافه می شود:
من خوشحال می‌شوم به سوالات پاسخ بدهم.

I’ll be happy to answer questions.

من مجذوب طیف فوق العاده ای از طرح ها شدم.I was fascinated to see the extraordinary range of patterns.
 • بعد از برخی از صفات از حرف اضافه بعلاوه فعل –ing دار استفاده می گردد.
مردم از شنیدن قول‌های سیاستمداران خسته شده‌اند.

People are tired of hearing politician’s promises.

من در گرفتن عکس مهارتی ندارم.

I am not very good at taking photographs.

We hope the lesson will be useful to you ♥

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *