درس شانزدهم: فعل + الگوهای فعلی (verb + verb patterns)

درس شانزدهم کتاب Grammar For IELTS

وقتی در یک جمله دو فعل در کنار هم به کار می روند، شکل گرامری فعل دوم به فعل اول بستگی دارد. فعل دوم می تواند مصدر بدون to، مصدر با ing یا مصدر با to باشد.

نکته: بعد از بسیاری از افعال مانند suggest  و recommend و  tell می توان از  that-clause استفاده کرد.

 1. مصدر با to + verb

 • بعد از بعضی از افعال مستقیما مصدر با to می آید و نیازی به استفاده از مفعول نیست:

…..,Agree, aim, appear, arrange, attempt, be able, be likely, claim, decide, deserve, fail, hope, learn, manage, offer, plan, promise, seem, try

?Was animal care something you always hope to do

آیا نگهداری از حیوانات کاری نبود که همیشه آرزو داشتی انجام دهی؟

.I decided to do an animal management course during my last year at school

من تصمیم گرفتم یک دوره مدیریت نگهداری حیوانات را در سال آخر تحصیلم در دانشگاه بگذرانم.

 • بعد از بعضی افعال همیشه مفعول و سپس مصدر با to می آید.

.Advise, allow, encourage, force, get, remind, teach, tell, warn

.This course has taught me to respect all animals and overcome my fears

این دوره به من آموخته است که به تمام حیوانات احترام بگذارم و بر ترسم غلبه کنم.

.I just told him to be quiet

من فقط به او گفتم که ساکت باشد.

 • بعضی از افعال می توانند به هر دو شکل مصدر با to و یا مصدر با to به همراه مفعول به کار روند:

.Ask, choose, dare, expect, help, intend, need, prefer, prepare, want

.I didn’t want to touch the snakes

من نمیخواستم مارها را لمس کنم.

.They wanted us to touch the snakes

آنها می خواستند که مارها را لمس کنیم.

 1. ing + (حرف اضافه) + فعل

 • بعد از افعال، فعل دوم با –ing می آید.

Avoid, can’t help, can’t stand, carry on, consider, deny, enjoy, feel like, finish, give up, imagine, include, insist on, involve, keep, mention, mind, practice, put off, don’t mind, recommend

.I prefer dealing with the customers but I don’t mind cleaning out the animals and feeding them

من ترجیح میدهم با مشتریانم سروکار داشته باشم ولی در عین حال ناراحت نمی شوم که جای حیوانات را تمیز کنم و به آنها غذا بدهم.

 1. ing + مصدر با to+ فعل

 • بعد از بعضی از افعال می توان هم مصدر با to و هم شکل -ing استفاده کرد:

Attempt, begin, bother, continue, hate, like, love, prefer, start

.I’ve started working at a pet shop

من کارم را از یک مغازه فروش حیوانات خانگی شروع کرده ام.

نکته: بعد از اصطلاحات would like/ would love/ would prefer از مصدر با to استفاده می شود.

.I’d really like to work in either a zoo or a safari park

واقغا دوست دارم در یک باغ وحش یا پارک حیات وحش کار کنم.

 • همچنین معنی مصدر با to و شکل ing بعضی از افعال، با هم متفاوت است.

.Forget, go on, need, remember, stop, try

به عنوان مثال فعل stop را در نظر بگیرید:

 1. I stopped to asked the way.(= I stopped and then I asked).

من توقف کردم تا مسیر را بپرسم (در این مثال دو عمل انجام می شود، عمل دوم بعد از توقف عمل اول انجام می شود)

 1. I’m going to stop studying for a while.

من میخواهم برای مدتی درس خواندن را متوقف کنم. (در این مثال تنها یک عمل است که متوقف می شود.)

 1. مصدر بدون to + مفعول + فعل

Feel, hear, help, let, make, notice, see, watch

 • بعد از افعال make و let همیشه یک مفعول به همراه مصدر بدون to می آید:

.They made us handle all kinds of animals including spiders and snakes

آنها ما را مجبور کردند با همه نوع حیوانات از جمله عنکبوت ها و مارها کار کنیم.

نکته: وقتی make به صورت مجهول استفاده می شود از مصدر با to  استفاده می شود.

.I was made to handle all kinds of animals including spiders and snakes

 1. شکل منفی افعال دوم

برای منفی کردن فعل دوم از کلمه not  قبل از آن استفاده می شود.

.I chose not to study at this college

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *