درس ششم : زمان آینده (حال ساده؛ be about to آینده استمراری؛ آینده کامل)

درس ششم کتاب Grammar For IELTS

۱.حال ساده ( Present simple)

در چه مواردی می توان از زمان حال ساده برای آینده استفاده کرد؟

  1. برای صحبت درباره جدول زمانی و برنامه ها مثلا جدول زمانی برای اتوبوس، قطار و هواپیما و برنامه زمانبندی برای کنسرت ، فیلم یا تئاتر

به مثال دقت کنید:

کنفرانس فقط سه روز طول می کشد.The conference only lasts three days.
قطار به مقصد فرودگاه ۲۰ دقیقه بعد حرکت می کند.The train to the airport leaves in 20 minutes.

۲. بعد از کلمات ربط مانند until, after, as soon as, when & as long as :

 موقعی که به رم برسم، واقعا احساس میکنم عصبی شده ام.I will be feeling nervous when I get to Rome.

۳.توجه کنید که استفاده از زمان های حال دیگر هم امکان پذیر است:

تا زمانی که واقعاً سخنرانی خود را ارائه نکنم، نمی توانم آرام بگیرم.

I won’t be able to relax until I’m actually giving my talk.

۲. صحبت درباره (be about to)

برای صحبت درباره کاری که در آینده نزدیک احتمال دارد اتفاق بیفتد.

در شرف رفتن به رم هستم.

Im about to go to Rome.

نکته: شکل منفی این ساختار به این مفهوم است که گوینده قصد انجام کاری را ندارد.

قصد کنسل کردن سفرم رو ندارم.I’m not about to cancel my trip.

درس ششم کتاب Grammar For IELTS

۳.آینده استمراری (Future continuous)

تفاوت زمان آینده استمراری و آینده ساده :

به چند مثال توجه فرمایید:

من فردا کتاب انگلیسی خودم را خواهم خواند.

I will read my English book tomorrow

فردا در این موقع ، مشغول خواندن کتاب انگلیسی خودم خواهم بود

I will be reading my English book at this time tomorrow

چنانکه مشاهده می شود، در جمله اول که یک جمله زمان آینده ساده است، اشاره به این موضوع دارد که فردا کتاب خواهم خواند و دقیقا مشخص نکرده فردا در چه ساعتی به کار خواندن خواهد پرداخت. اما، در جمله دوم که یک جمله با زمان آینده استمراری است، دقیقاً مشخص می کند که فردا در چنین موقعی مشغول خواندن کتاب خواهد بود.

مثال های دیگر:

من تمام هفته آینده روی گزارش کار خواهم کرد. ( در حال کارکردن روی گزارش خواهم بود).

I’ll be working on the report all next week.

من در رم به تو فکر خواهم کرد.

I’ll be thinking of you in Rome.

تخمین زده می شود که تا سال ۲۰۱۵ بیش از یک میلیون نفر در حال یادگیری زبان انگلیسی خواهد بود.

By the year 2015 it is estimated that well over one billion people will be learning English.

برای صحبت درباره اتفاقاتی که برنامه ریزی شده اند یا قبلا درباره آنها تصمیم گیری شده است.

موقع ناهار سارا را میبینم.I’ll be seeing Sarah at lunch.

۴. آینده کامل ساده Future perfect simple

Subject  +  will have   +   P.P.   +   Complement 

از زمان آینده کامل برای صحبت درباره اتفاقی در آینده که قبل از زمان معینی در آینده اتفاق خواهد افتاد. این زمان اغلب با before یا by به علاوه یک زمان ثابت یا in+ amount of time استفاده می شود.

تا پایان سال من همان سخنرانی را در ۶ کنفرانس ارائه خواهم کرد!

By the end of the year I will have given the same talk at 6 conferences!

 تا جمعه آینده تمومش می‌کنم.I’ll have finished it by next Friday.
در مدت یک هفته گزارش را خواهم نوشت.

In a week’s time I’ll have written the report

درس ششم کتاب Grammar For IELTS

۵. آینده کامل استمراری Future perfect continuous

زمان آینده کامل استمراری معمولاً در زبان انگلیسی زیاد استفاده نمی‌شود اما برای کسانی که می‌خواهند تسلط کامل بر گرامر انگلیسی داشته باشند، یادگیری آن الزامی است. برای نشان دادن طول مدت عمل یا موقعیتی که قبل از زمان معینی در آینده در حال انجام شدن بوده استفاده میشه.

تا ماه آینده، ۱۰ سال خواهد شد که ما در این خانه زندگی می‌کنیم.We will have been living in this house for 10 years by next month.
تا پایان ماه، مدت سه سال است که در اینجا در حال کارکردن بوده‌ام.

By the end of the month I’ll have been working here for three years.

نکته گرامری ویژه: گذشته در آینده

از was/were planning و  was/ were going to و  was/were about to به علاوه فعل برای صحبت کردن درباره موضوع برنامه ریزی شده ای که اتفاق نیفتاده یا اتفاق نخواهد افتاد استفاده می‌کنیم.

قرار بود امروز صبح بروم اما پروازم را کنسل کردند.

I was going to leave this morning but they cancelled my flight.

می خواستیم بریم (در شرف رفتن بودیم) که تلفن زنگ خورد.

We were about to leave when the phone rang.

برای دیدن ویدئوها فیلترشکن خود را روشن کنید.

Grammar Exercises

۱.با زمان آینده تکمیل کنید.

۱.Anne we’ll have repaired her bike next week.

۲. We’ll have done the washing by 8 o’clock.

۳.she will have visited Paris by the end of next year

۴.I will have finished this by 6 o’clock.

۵.Sam will have left by next week.

۶.She will have discussed this with her mother tonight.

۷.The police we’ll have arrested the driver.

۸.They will have written their essay by tomorrow.

۹.Paolo will have managed the teams.

۱۰.If we can do that – then we will have fulfilled our mission.

۲. با زمان آینده استمراری کامل کنید.

By the end of the week I will have been working here for 4 months.

By the end of this month we will have been living together for 6 years

By the end of the term she will have been studying for 9 years.

By midnight we will have been played this computer game for 48 hours.

She will have been talking on the phone for the last couple of hours.

They will have been looking for me all night long.

We hope the lesson will be useful to you ♥

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *