درس نهم: ضمایر(ضمایر شخصی، ملکی و انعکاسی؛ اجتناب از تکرار)

درس نهم کتاب Grammar For IELTS

۱.ضمایر شخصی و ملکی (personal and possessive pronouns)

  • برای اجتناب از تکرار از ضمایر استفاده می کنیم.
من میتونم شما رو به دوستم معرفی کنم. یی لینگ. ایشون دانشجوی اهل تایوان هستند.

I can introduce you to my friend , Yi Ling,. She’s a student from Taiwan.

  • ضمایر فاعلی قبل از فعل استفاده می شود.
من همین ماه قبل آمدم.

I only arrived last month.

  • ضمایر مفعولی بعد از فعل یا حرف اضافه می آیند.
شاگردان زیادی داشته‌ام که سال‌ها با من بوده‌اند.

I have had a lot of students staying with me over the years.

  • از ضمایر ملکی به جای صفت ملکی. + اسم استفاده می گردد.
من اینجا تلفن ندارم. میشه مال شما را استفاده کنم؟

I don’t have a phone here. Can I use yours?( your phone)

۲.ضمایر انعکاسی(reflexive pronouns)

در چه مواردی از ضمایر انعکاسی استفاده می‌کنیم؟

  • زمانی که فاعل و مفعول فعل، یکی باشه.
اگر مایل باشی می‌توانی یک ناهار بسته‌بندی شده برای خودت آماده کنی.

You can prepare yourself a packed lunch if you like.

  • برای تاکید بیشتر بر فاعل یا مفعول از ضمایر انعکاسی استفاده می‌شود. ضمایر انعکاسی با by به معنی خودم به تنهایی است.
من خودم آشپزخانه و نشیمن را تمیز می‌کنم.

I clean the kitchen and the living areas by myself.

  • با برخی از عبارات در فعل امری، yourself/yourselves می آید:
بفرمایید

Help yourself.

مواظب خودت باشLook after yourself.
لذت ببریدEnjoy yourselves.

نکته مهم: بیاین ببینیم themselves  با each other / one another  چه تفاوتی دارند. خیلی جاها ممکنه جابجا ازش استفاده شود.

پسرها خودشان انگلیسی یاد گرفتند.

The boys taught themselves English.( each boy taught himself English)

پسرها چند کلمه جدید رو به همدیگه یاد دادند. ( هر پسر به پسر دیگه، چند کلمه جدید یاد داد) 

The boys taught each other/ one another some new words.( each boy taught the other boy some new words)

درس نهم کتاب Grammar For IELTS

برای دیدن ویدئوها فیلترشکن خود را روشن کنید.

۳.چند موقعیت ویژه

موارد استفاده از IT

  • به عنوان فاعل و برای شروع جمله ای که معنی خاصی نداره مثلا در عبارات مربوط به آب و هوا
همیشه باران نمی‌بارید

It’s raining

ساعت پنج است

It’s five o’clock.

تا دریا، ده کیلومتر فاصله است.

It’s 10 km from the sea.

  • It می تواندجانشین یک جمله باشد:
شما زندگی مرا نجات دادید من هیچ وقت آن را فراموش نخواهم کرد.

You saved my life; I shall never forget it.

  • It در ابتدای جمله جایگزین مصدر یا عبارت مصدری می‌شود.
شنا کردن در دریای متلاطم مشکل است

To swim in a rough sea is difficult.

می توانیم از ساخت جمله زیر استفاده نماییم :

It is difficult to swim in a rough sea”

You,We

You:

در استرالیا همه برای ناهار ساندویچ می‌خورند.

In Australia you often eat sandwiches for lunch.( people in Australia)

We:

اغلب ناهار راکمی با عجله می‌خوریم. (یعنی ما مردم استرالیا، گوینده هم استرالیایی است)

We often eat lunch in a bit of a hurry.

They:

از they در موارد زیر استفاده می گردد:

وقتی منظورمان متخصصین و مقامات هستند:

اخیرا قانون را عوض کرده‌اند (دولت)

They have changed the law recently. (the government)

آنها نوع جدیدی از یک سوسک را کشف کرده‌اند. (دانشمندان)

They have discovered a new kind of beetle.(scientist)

One/ones

از ضمایر one و ones در زبان انگلیسی به منظور جلوگیری از تکرار بی‌مورد یک اسم استفاده می‌شود. این ضمایر جایگزین اسامی می‌شوند. one جایگزین اسامی مفرد و ones جایگزین اسامی جمع می‌شود.

آن دو دختر را می‌بینی؟ “هلن” آن قد بلنده و “جین” آن قد کوتاهه است.

See those two girls? Helen is the tall one and Jane is the short one.

در این مثال از بین گروهی از دخترها ما با استفاده از one به دو دختر خاص (بلند قد و کوتاه قد) اشاره کردیم.

بیا عکس‌ها را ببینیم. آن‌هایی که در پاریس گرفتی.

Let’s look at the photographs. The ones you took in Paris.

در مثال دوم هم از بین مجموعه عکس‌ها با ones به عکس‌های خاصی اشاره شد.

We hope the lesson will be useful to you ♥

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *