صحبت کردن درباره عادات روزانه به زبان انگلیسی

سطح : مبتدی [elementry]

Talk about your daily routines in English. What do you do every day?
We are going to practice taking about daily routines.
A little bit grammar that you might need to use to how regularly you do thing in your daily routines. When talking about our daily routines, we use the present simple tense.

یکی از متداول ترین موضوعاتی که علاقمندان به زبان انگلیسی درصدد یادگیری آن هستند نحوه صحبت کردن درباره عادات روزانه به زبان انگلیسی است. نکته ی مهم اینجاست که یکی از کاربردهای  زمان حال ساده برای گفتگو درباره امور و مسائل روزمره است، چون حال ساده اساسا برای توصیف فعالیت هایی استفاده می شود که به طور منظم اتفاق می افتند.

ساختار زمان حال ساده

برای درک بهتر به جملات زیر در مورد فعل run توجه کنین.

Examples with the verb RUN

  • I run fast.
  • You run fast.
  • He runs fast.
  • She runs fast.
  • It runs fast.
  • They run fast.
  • We run fast.

همونطور که متوجه شدین ظاهر فعل استفاده شده برای ضمایر سوم شخص مفرد یعنی he و she و it یک مقدار متفاوت بوده و در انتها با حرف s همراه شد.

افعال مورد نیاز برای صحبت کردن در مورد فعالیت های روزمره:

عبارت معنی
Wake up از خواب بیدار شدن
Get up از خواب / تختخواب بلند شدن
Take a Shower / Take a bath دوش گرفتن / حمام کردن
Get dressed لباس پوشیدن و آماده شدن
Have breakfast / Eat breakfast صبحانه سِرو کردن / صبحانه خوردن
Have lunch / Eat lunch نهار سِرو کردن / نهار خوردن
Have dinner / Eat dinner شام سِرو کردن / شام خوردن
Cook lunch / Make lunch نهار پختن / نهار درست کردن
Cook dinner / Make dinner شام پختن / شام درست کردن
Clean the house تمیز کردن خانه
Comb hair / Brush hair شانه کردن موها / بُرس زدن موها
Watch TV تلویزیون تماشا کردن
Listen to radio رادیو گوش دادن
Go for a walk پیاده روی کردن

استفاده از قید های تکرار در جملات انگلیسی:

میزان تکرار قید تکرار معادل فارسی مثال
۱۰۰% Always همیشه  I always watch TV at night
۹۰% Usually معمولا  I usually have salad for dinner
۸۰% Normally/generally عموما

در حالت عادی

 I normally get up at 8:00
۷۰% Often اغلب  I often go to school on foot
۵۰% Sometimes گاهی اوقات  I sometimes cook for my family
۳۰% Occasionally گهگاه I occasionally visit him at work
۱۰% seldom به ندرت I seldom read a magazine
۵% Hardly ever/rarly به ندرت  I hardly ever call my cousin
۰% never هرگز  I never eat sushi

هنگامی که میخواهیم از تکرار کردن یک کار به صورت روتین صحبت کنیم از قیدهای تکرار استفاده می کنیم. به مثال های زیر دقت کنید:

How often do you have breakfast?

هرچقدر وقت یکبار تو صبحانه می خوری؟

I often have breakfast.

من اغلب صبحانه می خورم.

 

we hope the article will be useful to you ♥

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *