صحبت کردن درباره عادات روزانه به زبان انگلیسی

سطح : مبتدی [elementry]

Talk about your daily routines in English. What do you do every day?
We are going to practice taking about daily routines.
A little bit grammar that you might need to use to how regularly you do thing in your daily routines. When talking about our daily routines, we use the present simple tense.

یکی از متداول ترین موضوعاتی که علاقمندان به زبان انگلیسی درصدد یادگیری آن هستند نحوه صحبت کردن درباره عادات روزانه به زبان انگلیسی است. نکته ی مهم اینجاست که یکی از کاربردهای  زمان حال ساده برای گفتگو درباره امور و مسائل روزمره است، چون حال ساده اساسا برای توصیف فعالیت هایی استفاده می شود که به طور منظم اتفاق می افتند.

ساختار زمان حال ساده

برای درک بهتر به جملات زیر در مورد فعل run توجه کنین.

Examples with the verb RUN

  • I run fast.
  • You run fast.
  • He runs fast.
  • She runs fast.
  • It runs fast.
  • They run fast.
  • We run fast.

همونطور که متوجه شدین ظاهر فعل استفاده شده برای ضمایر سوم شخص مفرد یعنی he و she و it یک مقدار متفاوت بوده و در انتها با حرف s همراه شد.

افعال مورد نیاز برای صحبت کردن در مورد فعالیت های روزمره:

عبارتمعنی
Wake upاز خواب بیدار شدن
Get upاز خواب / تختخواب بلند شدن
Take a Shower / Take a bathدوش گرفتن / حمام کردن
Get dressedلباس پوشیدن و آماده شدن
Have breakfast / Eat breakfastصبحانه سِرو کردن / صبحانه خوردن
Have lunch / Eat lunchنهار سِرو کردن / نهار خوردن
Have dinner / Eat dinnerشام سِرو کردن / شام خوردن
Cook lunch / Make lunchنهار پختن / نهار درست کردن
Cook dinner / Make dinnerشام پختن / شام درست کردن
Clean the houseتمیز کردن خانه
Comb hair / Brush hairشانه کردن موها / بُرس زدن موها
Watch TVتلویزیون تماشا کردن
Listen to radioرادیو گوش دادن
Go for a walkپیاده روی کردن

استفاده از قید های تکرار در جملات انگلیسی:

میزان تکرارقید تکرارمعادل فارسیمثال
۱۰۰%Alwaysهمیشه I always watch TV at night
۹۰%Usuallyمعمولا I usually have salad for dinner
۸۰%Normally/generallyعموما

در حالت عادی

 I normally get up at 8:00
۷۰%Oftenاغلب I often go to school on foot
۵۰%Sometimesگاهی اوقات I sometimes cook for my family
۳۰%OccasionallyگهگاهI occasionally visit him at work
۱۰%seldomبه ندرتI seldom read a magazine
۵%Hardly ever/rarlyبه ندرت I hardly ever call my cousin
۰%neverهرگز I never eat sushi

هنگامی که میخواهیم از تکرار کردن یک کار به صورت روتین صحبت کنیم از قیدهای تکرار استفاده می کنیم. به مثال های زیر دقت کنید:

How often do you have breakfast?

هرچقدر وقت یکبار تو صبحانه می خوری؟

I often have breakfast.

من اغلب صبحانه می خورم.

 

we hope the article will be useful to you ♥

سارا رزقی

گردآورنده : سارا رزقی
علاقه مند به تدریس، کار گروهی و پژوهش در زمینه های مختلف، دارای مهارت های کلامی و فن بیان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *