درس دوم : زمان گذشته ساده؛ گذشته استمراری

درس دوم کتاب Grammar For IELTS

در این درس به تفاوت زمان گذشته ساده و گذشته استمراری در زبان انگلیسی می پردازیم.

زمان گذشته ساده (Past Simple) :

زمان گذشته ساده برای بیان اموری استفاده می شود که در گذشته اتفاق افتاده و کامل شده است. مثال :

من دیروز کار کردم.I worked yesterday.
برای دیدن ویدئوها فیلترشکن خود را روشن کنید.

زمان گذشته استمراری ( Past continuous ) : 

همانطور که از اسم آن مشخص است برای بیان اتفاقاتی و کارهایی که به صورت مستمر صورت می گرفته استفاده می شود. این زمان برای حالت گذشته یا ماضی در زبان انگلیسی به کار گرفته می شود و با گذشته ساده Simple Past در زبان انگلیسی تفاوت هایی دارد. برای بیان این گرامر به مثال زیر توجه نمایید:

به این معناست که آن ها در میانه بازی تنیس بودند و بازی تنیس را متوقف نکرده بودند. در این جا در یک زمان معین به صورت پیوسته کاری ( بازی تنیس ) انجام شده است که باید از گذشته استمراری استفاده شود.They were playing tennis.
برای دیدن ویدئوها فیلترشکن خود را روشن کنید.

Used to و would هر دو برای توصیف چیزی که به طور منظم در گذشته رخ می داده ولی دیگر اتفاق نمی افتد مورد استفاده قرار می گیرد.

قبلا عادت داشتم دیر بیدار شوم اما الان سحرخیز هستم.I used to wake up late, but I’m an early bird now.
وقتی بچه بودم خیلی درس می‌خواندم.When I was a child, I would study a lot.

نکته: در بیان عادات گذشته would  مقداری از used to رسمی تر است و همینطور اغلب در داستان ها استفاده می شود.به طور معمول از حالت منفی یا سوالی would برای عادات گذشته استفاده نمی شود.

تفاوت مهم would  و  used to این است که would با افعال حالتی آورده نمیشود اما میتوانیم از used to برای هر دو نوع افعال کنشی و حالتی استفاده کنیم.

I would play football every Friday evening.

I would think about my mistakes a lot.

به کار بردن would در جمله اول صحیح است چون می توانیم آن را با افعال کنشی استفاده کنیم.

اما فعل think یک فعل حالتی است و ما نمی توانیم would را به همراه افعال حالتی استفاده کنیم.

Grammar Exercises

موقعی که تلفن زنگ زد چیکار میکردی؟

What were you doing when the phone rang?

وقتی که قهوه می نوشیدم، قطار رسید.The train arrived while I was having a coffee.
هنگامی که جوزف داشت تلویزیون تماشا میکرد، همسرش وارد شد.

While Joseph was watching TV his wife arrived.

زمانی که ملکه وارد پارلمان شد، اعضا مشغول دعوا بودند.

The MPS were fighting when the queen entered the Parliament.

زمانی که داشت از خیابان عبور میکرد، نزدیک بود یک ماشین به او بزند.

She was crossing the street when a car nearly hit.

داشتم در خیابان راه میرفتم که افتادم.

I was walking down the street when I fell.

We hope the lesson will be useful to you ♥

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *