درس اول : زمان حال ساده؛ استمراری؛ افعال بیان حالت

درس اول کتاب Grammar For IELTS

در این درس به تفاوت زمان حال ساده و حال استمراری در زبان انگلیسی می پردازیم.

زمان حال ساده (Present simple) :

Subject + verb + object + adverbs (time, place, …)
من هر روز کار میکنم.I work every day.

این حالت فعل به عملی اشاره دارد که همیشه و در همه حال به عنوان یک حقیقت، واقعیت و عادت در حال انجام است و همیشه تکرار پذیری دارد.

از قید های تکرار مثل often، usually، generally، sometimes، never، seldom، rarely، always، frequently، everyday  برای نشون دادن میزان تکرار یه عمل استفاده میکنیم و اگه تو جمله وجود داشته باشن، معمولاً زمان جمله حال ساده هست. محل قرار گرفتن قیدهای تکرار بعد از فعل کمکی و قبل از فعل اصلیه.

زمان حال ساده؛ استمراری؛ افعال بیان حالت
برای دیدن ویدئوها فیلترشکن خود را روشن کنید.

زمان حال استمراری (present continuous) :

یکی از پر استفاده ترین و در عین حال ساده ترین زمان هاست.  زمان حال استمراری عموماً برای نشون دادن کارهایی که در زمان بیان، در حال اتفاق افتادن و ناتمام هستند، استفاده میشود.

این  ساختار زمان حال استمراری است :

ادامه جمله  + ing  +  فعل  + am,is ,are + فاعل
من دارم به مدرسه میرم.I am going to school.
برای دیدن ویدئوها فیلترشکن خود را روشن کنید.

نکته مهم:

از افعال حالتی معمولا در زمان حال استمراری استفاده نمی شود .

از آن جایی که این افعال بیشتر به معنای حالات کلی هستند تا یک حالت موقتی یا حالتی که صرفا در زمان بیان آن صدق میکند، معمولا به صورت حال ساده به کار میروند مگر اینکه به یک حالت کنشی و فیزیکی دلالت نمایند .به عنوان مثال:

فعل هایی که مربوط به اندیشیدن و ابراز نظر هستند.

من نمیدونم چیکار کنم.I don’t know what to do. NOT I’m not knowing what to do.

Grammar Exercises

  • Choose the best endings for sentences 1-8  (page 4)
  1. Fiona is watching television because her favourite film star is on.

فیونا در حال تماشای تلویزیون است زیرا ستاره مورد علاقه اش در آن فیلم است.

  1. I’m having my lunch early today as I have an appointment.

امروز ناهارم را زود میخورم، برای اینکه قرار ملاقات دارم.

  1. I do the shopping at the same time every week.

من هر هفته در همان زمان خرید میکنم ( عادت و تکرار)

  1. What are you doing to your sister? Leave her alone!

با خواهرت چیکار داری؟ راحتش بگذار.

  1. I wear casual clothes at the weekend.

من در تعطیلات آخر هفته لباس های غیررسمی می پوشم.

  1. Teachers work hard but they get long holidays.

معمین سخت کار می کنند اما تعطیلات طولانی دارند

  1. The company’s financial situation is improving now that it has a new Chief Executive.

حالا که شرکت مدیر عامل جدیدی دارد، موقعیت مالی آن در حال بهبود است.

  1. Serge is thinking of retiring early because he isn’t happy at work any more.

سرج به بازنشسته شدن زودتر از موعد می اندیشد، برای اینکه دیگر از کارش راضی نیست.

We hope the lesson will be useful to you ♥

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *