درس سوم : زمان حال کامل ساده و استمراری

درس سوم کتاب Grammar For IELTS

در این درس به طور دقیق و واضح به تفاوت زمان حال کامل و گذشته ساده و همچنین تفاوت زمان حال کامل ساده و حال کامل استمراری می پردازیم.

در ابتدا درسنامه را یک مرور کنید و سپس برای دیدن مثال ها و تمرین های بیشتر به ویدیو مراجعه کنید.

زمان حال کامل ساده و استمراری

زمان حال کامل [ساده] (present perfect simple) : 

زمان حال کامل پلی بین حال و گذشته است.

زمان حال کامل نشان دهنده ی کاری است که در یک زمان نا معین(معمولاً گذشته) اتفاق افتاده است ولی اثر و نتیجه اش هنوز تا زمان حال باقی است. فعل این زمان با استفاده از افعال کمکیhaveو has  و قسمت سوم فعل اصلی ساخته می شود.

موارد استفاده از  زمان حال کامل :

  • برای بیان کاری که انجام شده در زمانی که هنوز به پایان نرسیده.
  • برای نشان دادن عملی که در زمانی در گذشته قبل از حالا اتفاق افتاده است. اما زمان وقوع عمل مشخص نشده است.

تفاوت اصلی زمان حال کامل با گذشته ساده در همین مورد است. در گذشته ساده بایستی قید زمان آورده شود اما وقتی راجع به اتفاقی در گذشته صحبت می کنید بدون اینکه بگید چه زمانی؟؟، بایستی از زمان حال کامل استفاده کنید.

I have done the dishes. (present perfect)

I have eaten breakfast. ( present perfect)

I walked to school yesterday. (simple past)

Last year, I traveled to Japan. (simple past)

  • اگر بخواهیم نشان دهیم کاری چندین بار تکرار شده است، از زمان حال کامل استفاده می کنیم.

I have read the romantic book several times.

نکته مهم: just در زمان حال کامل تاکید می کند که کاری همین چندی پیش صورت گرفته است.

The plane has just landed on the ground.

برای دیدن ویدئوها فیلترشکن خود را روشن کنید.

زمان حال کامل استمراری (present perfect continuous) : 

حال کامل استمراری برای بیان کاری می باشد که بدون وقفه تداوم داشته و قطع نشده است ولی اگر دفعات انجام کاری ذکر شود، از زمان حال کامل استفاده می‌کنیم.

فرمول زمان حال کامل استمراری در انگلیسی

Subject + have/has + been + v + (-ing)

I have been teaching you since 7 o’clock.( Present perfect continuous)

We have visited the ancient palace several times. ( present perfect)

در زمان حال کامل استمراری بر طول مدت زمان (duration) تاکید دارد.

I have reading for the past two weeks.

اما در زمان حال کامل ساده تعداد دفعات انجام کاری را نشان می دهد.

I have read three articles.

برای دیدن ویدئوها فیلترشکن خود را روشن کنید.

نکته مهم ۱: قیدهای زمان حال کامل استمراری در انگلیسی تقریباً شبیه قیدهای زمان حال کامل ساده است. از قید زمان «for» برای اشاره به مدت زمان انجام کار استفاده می‌کنیم، مانند مثال زیر:

من دو سال است که در این شرکت کار می‌کند.I’ve been working at this company for two years.

قید زمان «since» بر نقطه شروع انجام کار دلالت دارد. به مثال زیر توجه کنید:

من از سال ۲۰۱۵ در این آپارتمان زندگی می‌کرده‌ام.I’ve been living in this apartment since ۲۰۱۵.

نکته مهم ۲: برخی از افعال انگلیسی، شکل استمراری ندارند. به عبارت دیگر، این فعل‌ها «ing-» نمی‌گیرند. به همین خاطر، به این دسته از فعل‌ها «افعال غیر استمراری» (Non-progressive Verbs) می‌گوییم. در جمله‌های زیر، فعل‌های غیر استمراری به کار رفته است.

صدایی که از بیرون می‌آید را می‌شنوی؟Do you hear that noise outside? (are you hearing that noise outside?)

We hope the lesson will be useful to you ♥

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *